ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ; 250 ദിനാറിന് സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ 5 ദിനാറിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം

മനാമ: ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ജോയ്ആലുക്കാസിൽ പ്രത്യേക ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ 250 ദിനാറിന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 5 ദിനാറിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം. 250 ദിനാറിന് മുകളിൽ ഡയമണ്ട്, പോൾകി, എന്നിവ വാങ്ങുമ്പോൾ 20 ദിനാറിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം.

ഈ ദീപാവലി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ ഉചിതമായ അവസരമാണെന്നും സ്വയം ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനം നൽകി സന്തോഷിക്കാനും ‘ഫെസ്റ്റീവ് ക്യാഷ് ബാക്ക്’ ഓഫർ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ജോയ്ആലുക്കാസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ആലുക്കാസ് പറഞ്ഞു.