പഠന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ബഹ്‌റൈനിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്‌കൂൾ ഒരുങ്ങുന്നു

മനാമ: പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒരു പുതിയ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ സെപ്തംബറിൽ ബഹ്റൈനിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. ബു ക്യുവാഹിൽ 1455 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയാണ് അഥീന പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 6,000 സ്ക്വയർ വിസ്തൃതിയുള്ള കാമ്പസിൽ 100 ​​ലധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൂമുകളും 40 ബോർഡിംഗ് റൂമുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാവി വിപുലീകരണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠന പ്രയാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണവും അനുയോജ്യവുമായ പാഠ്യപദ്ധതി ഞങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ പീറ്റർ ഡുനെ പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ സ്പീച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഓക്യൂപാഷനൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, നേഴ്സ് എന്നിവരുടെ സർവീസുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും.

3 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പ്രീ-സ്കൂൾ സെക്ഷനിലും 6 മുതൽ 9 വയസ്സ് വരെ ലോവർ സ്കൂളും 10 മുതൽ 13 വയസ്സ് വരെ മിഡിൽ സ്കൂൾ സെക്ഷനിലും 14 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെ അപ്പർ സ്കൂൾ സെക്ഷനിലും പോസ്റ്റ്-16 സെക്ഷനിൽ 16 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഡുനെ പറഞ്ഞു. പാഠ്യപദ്ധതി അന്വേഷണവും കഴിവുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും ക്ലാസ്റൂം ജീവിതം ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശരിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരാവുകയും ചെയ്യും. എഎംഎ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.