കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മെഗാ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ & മെംബേർസ് നൈറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച

മനാമ: കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷന്റെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ & മെംബേർസ് നൈറ്റ് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ( 17/01/2020) വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ അദ്ലിയയിലുള്ള ബാങ്ങ് സാങ് തായ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വിവിധയിനം കലാപരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ കണ്ണൂർ പ്രവാസികളെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.