ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ റിഫ കാമ്പസ് വിശ്വ ഹിന്ദി ദിനം ആഘോഷിച്ചു 

ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ റിഫ കാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ  ജനുവരി 10 ന് വിശ്വ ഹിന്ദി ദിനം ആഘോഷിച്ചു. റിഫ കാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹിന്ദി ഭാഷയോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തു. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു  വെർച്വൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുചേർന്നു.  അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികള്‍.
ധാർമ്മിക കഥകൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹ ഗാനങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, റോൾ പ്ലേ എന്നിവ കുട്ടികള്‍  സമപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ പങ്കിട്ടു. കവിത പ്രേമികൾ ഭാഷയുടെ ഭംഗി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവിതകൾ പാരായണം ചൊല്ലി. കുട്ടികള്‍ അവരുടെ ഭാവനകളെ   വർണ്ണാഭമായ രേഖാചിത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.  ഹിന്ദി ഭാഷയോടുള്ള അഭിനിവേശവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും   അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അധ്യാപകർ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു.
സമൂഹത്തിലെ നല്ല പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് എല്ലാ ഭാഷകളെയും സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും അവർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിശദീകരിച്ചു.  പരിപാടി  ഏകോപിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെയും ആഘോഷങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെയും ശ്രമങ്ങളെ റിഫ കാമ്പസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പമേല സേവ്യർ അഭിനന്ദിച്ചു.
 ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ ചെയർമാൻ പ്രിൻസ് എസ് നടരാജൻ തന്റെ സന്ദേശത്തില്‍ ‘ഹിന്ദി ഒരു പുരാതന ഭാഷയാണെന്നും  അത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്നും ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍  സെക്രട്ടറി സജി ആന്റണി തന്റെ സന്ദേശത്തില്‍ ‘ലോക സംസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിൽ ഹിന്ദി ഏറെ  പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു.