എം‌പ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് പോർട്ടലിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് തൊഴിൽ മന്ത്രി ഐ‌ജി‌എ മേധാവിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

മനാമ: തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ജമീൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അലി ഹുമൈദാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് ഇ-ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് അലി അൽ-ക്വയ്ദുമായി വിദൂര കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഭാവിയിൽ തൊഴിൽ വിപണിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ-പരിശീലന പരിപാടികൾ നൽകുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.

തൊഴിൽമേഖലയിൽ ആവശ്യമായ പ്രധാന കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഐ‌ ജി‌എയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാവി നയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ ഉത്പാദനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് പോർട്ടലിനെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പോർട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഐജിഎ മേധാവി പറഞ്ഞു.