ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം ബാലകലോത്സവം 2022: ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് വിജയികൾ

Group 1 – ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് വിജയികൾ

1st – chest # 3അതിഥി വിവേക്
Grade – A

2nd – chest # 4 ആരാദ്യ ജിജേഷ്
Grade – B


3rd – chest # 1 ദേവന റോഷിത്.
Grade – C


ആദ്യ സ്റ്റേജ് ഇവന്റ്:

ഗ്രൂപ്പ് – 1 ഫിലിം സോങ്ങ് വിജയികൾ

1 st chest # 2 അതിഥി വിവേക്
Grade – A


2 nd – chest # 10-ഇവാനിയ ഡേവിസ്
Grade – A


3rd chest # 9 – ആരാദ്യ ജിജേഷ്
Grade – B