2019 അന്താരാഷ്ട്ര സൂചിക റിപ്പോർട്ടിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ ബഹ്‌റൈന് മികച്ച സ്ഥാനം

മനാമ: മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ ബഹ്‌റൈൻ മികച്ച സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര സൂചിക റിപ്പോർട്ട്. 2019 യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ പേർസൺസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ബഹ്‌റൈൻ അതിന്റെ ടയർ 1 നിലനിർത്തി. തുടർച്ചയായി രണ്ടുവർഷം ടയർ 1 പദവി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ബഹ്‌റൈൻ മാറി. മനുഷ്യക്കടത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളായ ട്രാഫിക്കിംഗ് വിക്ടിംസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് (ടിവിപിഎ) പൂർണമായും പാലിക്കുന്നതായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

ആളുകളുടെ കടത്ത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും നിർബന്ധിത തൊഴിലാളികളെ നേരിടുന്നതിലും രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ 2019 റ്റി ഐ പി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു. ഈ റിപ്പോർട്ട് ബഹ്‌റൈന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ തൊഴിൽ വിപണി സംരംഭങ്ങളെ ഉദാഹരണമാക്കുന്നു. ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (എൽ‌എം‌ആർ‌എ) ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി കോം‌ബാറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ പേഴ്‌സൺസ് ചെയർമാൻ ഔസമാഹ അൽ അബ്‌സി ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഈ നേട്ടം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരത്തെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി അൽ അബ്‌സി പറഞ്ഞു. ഈ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ റേറ്റിംഗ് 2014 ലെത്തിൽ നിന്ന് 2015 ൽ ടയർ 2 ആയി ഉയർത്തുന്നതിനും 2018 ൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗായ ടയർ 1 എത്തുന്നതുവരെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യക്കടത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ അതിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തടയുന്നതിലും ഒരു ലോകനേതാവ് എന്ന പദവിയുള്ള സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സമർപ്പണം ഉൾപ്പെടെ പുതിയതും വലുതുമായ വെല്ലുവിളികൾ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളെ കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിനും പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബഹ്‌റൈൻ മികച്ച ഗുണപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ ജസ്റ്റിൻ സിബെറൽ പറഞ്ഞു. ദേശീയ റഫറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് സ്വീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബഹ്‌റൈൻ