നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ടീ ബ്രേക്ക് ശാഖ ബഹ്റൈനിലും പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു

മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ‘ടീ ബ്രേക്ക്’ റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് കോഫി ഷോപ്പിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ, മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഡ്രൈവർ, റെസ്റ്റോറന്റ് സൂപ്പർവൈസർ, കാഷ്യർ കം ബാരിസ്റ്റ വിഭാഗത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നു യോഗ്യതയുള്ളതും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ വ്യക്തികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂലൈ 3 ന് നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെ 10 മുതൽ 5 മണി വരെ റഹാ ഹോൾഡിങ് കമ്പനി, ഓഫീസ് 21, ബിൽഡിംഗ് 13 എ, ബു ഗസൽ, റോഡ് 30, മനാമ യിൽ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒഴിവുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു;

റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ

* ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

* ശക്തമായ ഓർ‌ഗനൈസേഷണൽ‌, മൾ‌ട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് കഴിവുകൾ‌ വേഗത്തിലുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ‌ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

* സജീവമായ ലിസ്റ്റനിങ് സ്കില്ലും ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം

* കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറിൽ ഡിപ്ലോമ / ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം

മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഡ്രൈവർ

* ബൈക്ക് ഡ്രൈവിംഗിലെ അനുഭവപരിചയമാണ് അഭികാമ്യം, കൂടാതെ റൂട്ടുകളും മാപ്പുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

* നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നൽകിയ സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

* ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററും ഓർ‌ഡറിംഗ് ഇൻ‌ഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിച്ച് പരിചയം

* അടിസ്ഥാന ഗണിത കഴിവുകൾ, ലിസ്റ്റനിങ് സ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫലപ്രദമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിവുകൾ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്

* ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴക്കം

* ശക്തമായ സമയ മാനേജുമെന്റും ഉപഭോക്തൃ സേവന നൈപുണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം

റെസ്റ്റോറന്റ് സൂപ്പർവൈസർ

* മാനേജ്മെന്റിലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലും കാര്യമായ പ്രവൃത്തി പരിചയം

* ശക്തമായ നേതൃത്വ നൈപുണ്യവും മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജുമെന്റ് കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം

* ലിസ്റ്റനിങ് സ്കിൽ, ഫലപ്രദമായ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക് ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം

* കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസം

കാഷ്യർ കം ബാരിസ്റ്റ

* കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ കാഷ്യർ, ബാരിസ്റ്റ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

* അടിസ്ഥാന ഗണിതവും കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകളും ആവശ്യമാണ്

* റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജുമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്

* ലിസ്റ്റനിങ് സ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ

* ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം