ബഹ്‌റൈനിലെ വൈദ്യുതി സബ്‌സിഡി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിമാർ

മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ വൈദ്യുതി സബ്‌സിഡി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുപ്പത് എംപിമാർ ഒപ്പ് വെച്ച് നിവേദനം നൽകി. ബഹ്‌റൈനിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് 3 ഫിൽസ് എന്ന സബ്സിഡി നിരക്കാണ്. എന്നാൽ അവ ഒരു മാസത്തിൽ 3,000 യൂണിറ്റ് കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, അധിക വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് 9 ഫില്ലായി വർദ്ധിക്കുന്നു. 5,000 യൂണിറ്റ് കവിയുന്നവർക്ക് ഇത് യൂണിറ്റിന് 16 ഫിൽ ഈടാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിമാസത്തേക്കാൾ ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തുന്നതെന്ന് എം‌പിമാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് 3 ഫില്ലായി പ്രതിദിനം 100 യൂണിറ്റ് ബഹ്‌റൈനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ യൂണിറ്റ് കവിയുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കൂടുതൽ പണം നൽകണം.

വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് അന്യായമായി പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് എംപി അഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി വാദിച്ചു. സാധാരണയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പകൽ 100 ​​യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷേ വാരാന്ത്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൂടുതലാക്കുന്നു. ആളുകൾ കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അത് വളരുകയാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

അഞ്ച് എം‌പിമാർ ഇതിനകം തന്നെ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന പരിധി 6,000 യൂണിറ്റായി മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ കണ്ടീഷനിംഗിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടേറിയ മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്നു. ബില്ലുകളിലെ വർദ്ധനവിൽ പരാതിയുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് എംപി മുഹമ്മദ് ബുഹമൂദ് പറഞ്ഞു. ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) യാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്നത്.