സൗദിയിൽ ഷോറൂം മാനേജർ തസ്തികകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ

റിയാദ്: സൗദിയിൽ ഷോറൂം മാനേജർ തസ്തികകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം നിർബന്ധമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 11 നാണ് ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കിയത്. നവംബർ ഒൻപതിന് രണ്ടാം ഘട്ടവും ജനുവരി 7 ന് മൂന്നാം ഘട്ടവും നിലവിൽ വന്നു. കാർ-ബൈക്ക് ഷോറൂമുകൾ, റെഡിമൈഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, കണ്ണട, എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾ, സ്പെയർപാർട്സുകൾ, കെട്ടിട നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ, ഫർണിച്ചർ, പാത്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, കാർപെറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്ക് -ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം നിർബന്ധമാക്കിയത്. സ്വദേശികൾക്കു മതിയായ പരിചയം ലഭിക്കുന്നതിന് വിദേശികൾക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. സമയ പരിധി അവസാനിച്ചതായും മാനേജർ തസ്തികകൾ സ്വദേശികൾക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതായും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയ വ്യക്താവ് ഖാലിദ് അബാഖൈൽ അറിയിച്ചു.