89ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ പുതിയ സ്റ്റാംപുമായി സൗദി അറേബ്യ

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ 89ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ പുതിയ തപാൽ സ്റ്റാംപ് സൗദി പോസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കി. 3 റിയാലിന്റെ 10,000 സ്റ്റാംപുകളും 5 റിയാലിന്റെ 7000 സ്റ്റാംപുകളുമാണു പുറത്തിറക്കിയത്. സ്റ്റാംപിൽ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് നടപ്പാക്കുന്ന ഏഴ് വൻ പദ്ധതികളെയും ആധുനിക സൗദിയുടെ ഭരണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഏഴ് രാജാക്കന്മാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏഴു സ്വർണ കതിരുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.