ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ബഹ്‌റൈൻ കോമേഴ്‌സ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു

മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓൺലൈനായി ‘നിഷ്ക 2021’ എന്ന പേരിൽ കോമേഴ്‌സ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും സംയോജനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. സ്‌കൂളിലെ കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വകുപ്പുകളുടെ വാർഷിക പരിപാടിയാണ് ഈ ദിനം. ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരം ഈ ദിനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു.

പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും കൊമേഴ്സ് , ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രസകരമായി പഠനാനുഭവങ്ങൾ ഈ ദിനം സമ്മാനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തിലും പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിലും മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണ മത്സരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗാത്മക ആവിഷ്കാരം പുറത്തെടുക്കുകയും വാണിജ്യ, മാനേജ്മെന്റിലെ വിവിധ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവും അവബോധവും അളക്കുകയും ചെയ്തു.

നൂതന ആശയങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരസ്യ ലോകത്തേക്ക് തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ആഡ്-വെഞ്ച്വർ മത്സരം നടത്തിയത്. ടീം വർക്ക്, സർഗ്ഗാത്മക ചിന്ത, കലാപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു അതുല്യമായ അവസരവും നൽകി. കൊമേഴ്സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംരംഭകരുടെ മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാൻ നിഷ്ക അവസരം നൽകി. ഡോ. എം. റഷീദ് (കൊമേഴ്സ്), ആൻലി ജോസഫ് (ഹ്യുമാനിറ്റീസ്) എന്നിവർ പരിപാടി ഏകോപിപ്പിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവൽ ഫലപ്രദമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും സ്‌കൂൾ ചെയർമാൻ പ്രിൻസ് എസ് നടരാജൻ, സെക്രട്ടറി സജി ആന്റണി, പ്രിൻസിപ്പൽ വി ആർ പളനിസ്വാമി എന്നിവർ അഭിനന്ദിച്ചു.