ദേവ്ജി – ബികെഎസ് ബാലകലോത്സവത്തിൽ ഇന്ന് (ബുധൻ)

മനാമ: ദേവ്ജി ബി കെ എസ്‌ ബാലകലോത്സവം 2019 ന്റെ പത്താം ദിവസമായ ഇന്നത്തെ(22-5-2019- ബുധൻ ) മത്സരങ്ങൾ.പദ്യ പാരായണം (ഇംഗ്ലീഷ് ) ഗ്രൂപ് 2, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് (ഇംഗ്ലീഷ് ) ഗ്രൂപ് 3,മത്സരങ്ങൾ വൈകിട്ട് 8,മണിക്ക് ആരംഭിക്കും .