കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയുക്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ എം എ യുസുഫ് അലി അഭിനന്ദിച്ചു

ഡൽഹി: രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻ അങ്കണത്തിൽ വച്ച് നിയുക്‌ത കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർ മാൻ എം എ യൂസുഫലി അഭിനന്ദിച്ചു. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭ യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിൽ വച്ചാണ് ആശംസകൾ കൈമാറിയത്