അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനെത്തുടർന്ന് കിംഗ് ഫൈസൽ ഹൈവേയിലെ സ്ലോ പാത അടച്ചിടും

മനാമ: കിംഗ് ഫൈസൽ ഹൈവേയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനെത്തുടർന്ന് അൽ ഫർദ അവന്യൂവിനും പാലസ് അവന്യൂവിനും ഇടയിലുള്ള സ്ലോ പാത അടച്ചിടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ട്രാഫിക് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി സഹകരിച്ച് വർക്സ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അഫാർസ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിംഗ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 14) മുതൽ ഒരു മാസം വരെ പാത അടച്ചിടും. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് എം.ഓ.ഡബ്ല്യൂ റോഡ് ഉപയോക്താകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.