ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ഒഴിവ്

മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ടന്റ്‌ ഒഴിവ്. ദൈനംദിന അക്കൗണ്ടിംഗ്, റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരായവരെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടീമിലേക്ക് ആവശ്യം. അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ബിരുദം, കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം, എം‌എസ് എക്സലിലെ പ്രാവീണ്യം, ടീം പരിതസ്ഥിതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സമയപരിധി പാലിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെയും രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നീ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് +973 3334 6660 എന്ന നമ്പറിലോ nktwll@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.